Spring naar de navigatie


Verandertrajecten

Een verandertraject kan gericht zijn op het verbeteren van de huidige manier van werken of juist op het (her)ontwerpen van de organisatie, bijvoorbeeld aansluitend op een nieuw gekozen strategie. In beide gevallen gaat het niet alleen om structuren en/of systemen aanpassen maar ook om het doelgericht in beweging brengen van ingesleten gedragspatronen en het werken aan competenties.

Een verandertraject is dus ingrijpend voor de organisatie en de medewerkers. Insector heeft de ervaring dat mensen best willen veranderen maar niet veranderd willen worden. Door medewerkers te betrekken in het verandertraject en invloed te geven is de kans op een succesvol verandertraject het grootst. Het wordt hiermee immers een gezamenlijk proces. Vertrekken vanuit een positief uitgangspunt (wat is goed en kan behouden worden?) zorgt voor meer vertrouwen bij de medewerkers. Mensen blijven informeren over de voortgang van het traject vormt de motor van het traject.

Veranderen is een proces. Dit proces dient vooraf ontworpen te worden en vraagt om een strakke aansturing en begeleiding. De ervaren adviseurs van Insector zijn als geen ander in staat dergelijke processen met u te ontwerpen en te begeleiden.

Werkwijze
Een veranderproces wordt door Insector opgezet op basis van 4 opeenvolgende stappen:

  • Diagnose stellen: ‘wat speelt er allemaal?’
  • Veranderstrategie kiezen op basis van werkbare principes die afhankelijk zijn van de specifieke kenmerken van de organisatie en de problematiek. Keuzes zijn dan bijvoorbeeld: gaan we anders structureren aan de top of gaan we juist dieper in de organisatie mensen in nieuwe leersituaties brengen, etc.?  
  • Interventieplan ontwerpen: welke concrete acties plannen we dan waarom in welke volgorde in. Regie op/coördinatie van de opeenvolgende interventies is cruciaal.
  • Interventies doorvoeren: wie doet wat én op welke manier? En houden we elkaar daar ook scherp in door regelmatig elkaar feedback te geven tot op het niveau van het persoonlijke handelen.