Spring naar de navigatie


Sectororganisaties

Nederland kent een groot aantal sectororganisaties; organisaties die als samenwerkingsverband zijn opgericht met als doel het behartigen van de belangen van een bepaalde groep (zoals ondernemers, werknemers, consumenten of sporters) of rond een bepaald thema (zoals het milieu).

Het werk van al deze organisaties, het zogenaamde sectororganiseren, lijkt onderling sterk op elkaar. Ze hebben allen te maken met een achterban, met een expliciet gemaakt collectief belang dat vervolgens via een organisatorisch verband, met een bestuur en meestal een secretariaat, wordt behartigd. Bestuurlijke besluitvorming, periodieke communicatie met de achterban, lobby richting overheden vormen typisch activiteiten die aan het sectororganiseren gekoppeld zijn.

Activiteiten van Insector richten zich met name op strategieontwikkeling, management van projecten en programma‚Äôs  en ontwikkeling van medewerkers. 

Insector heeft o.a. de volgende organsiaties als opdrachtgever (gehad):

  • Techniek Nederland
  • OnderhoudNL
  • Branchevereniging VHG
  • A&O Metalektro
  • GGD GHOR Nederland
  • VOC
  • NOA