Spring naar de navigatie


Resultaatgericht samenwerken

Veel vastgoedeigenaren hebben grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de grote verduurzamingsopgave waar veel woningcorporaties voor staan. Om goed invulling te geven aan deze uitdagingen, kiezen steeds meer organisaties voor regisserend opdrachtgeverschap. Dat betekent minder voorschrijven en meer gebruik maken van kennis en kunde van marktpartijen. Als opdrachtgever stuur je dan op het proces en het resultaat. Het nadenken over het ‘hoe’ is vooral een taak van marktpartijen.

Deze andere wijze van samenwerken is een verandertraject. Bij de opdrachtgever, de opdrachtnemer en uiteraard in de samenwerking zelf. Insector is gespecialiseerd in het begeleiden van de totstandkoming van de samenwerking. Daarbij wordt naast de ‘harde’ kant (strategie, structuur en systemen, nadrukkelijk ook aandacht besteed aan de zachte kant van samenwerken (managementstijl, cultuur en competenties van betrokkenen).

De volgende opdrachtgevers (én hun opdrachtnemers) werden en worden door Insector ondersteund:

  • Elkien
  • Nijestee
  • Vechtdal Wonen
  • Ipse de Bruggen
  • Havensteder
  • Staedion
  • Gemeente Groningen
  • Woongroep Marenland