Spring naar de navigatie


Training en coaching

Als gevolg van een gewijzigde klantvraag of een intern verander,- of verbetertraject kan er een training,- of coachings behoefte ontstaan. Enerzijds om de beoogde veranderingen effectief door te voeren en anderzijds om medewerkers te ondersteunen in hun nieuwe rol of gewenste gedrag.

Insector heeft ruime ervaring met het ontwerpen van maatwerktrainingen en het coachen van individuele medewerkers in verandertrajecten.

Werkwijze
Trainingen worden op maat gemaakt en sluiten direct aan op de door de opdrachtgever gekozen strategie. De daaruit volgende leerbehoeften van de deelnemers vormen het startpunt van de trainingen. In de trainingen wordt steeds het opdoen van ervaringen gekoppeld aan het vergroten van inzicht. Op basis hiervan wordt vervolgens actief geoefend met toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden in herkenbare situaties.

Insector heeft een aantal trainingen en ontwikkeld voor verschillende doelgroepen:

Bedrijven in de technische dienstverlening

  • Management programma afbouw & onderhoud
  • Introductie RGVO
  • RGVO voor voorlieden
  • Masterclass voor ondernemers


Sectororganisaties

  • Verenigingsmanagement
  • Bestuurstraining


Overheden

  • Werkatelier voor projectleiders van kennisinstituten
  • Strategie is gedrag voor beleidsambtenaren

De individuele coachtrajecten zijn gericht op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de gecoachte in zijn (toekomstige) werk. Actuele gebeurtenissen en ervaringen vormen belangrijke input voor de coachgesprekken. Met alternatief gedrag voor concrete gesprekssituaties kan actief worden geoefend tijdens de coachsessies. Praktische opdrachten op het werk tussen de coachgesprekken door worden telkens samen geƫvalueerd. Zo worden ervaringen doelgericht gestapeld en de mogelijkheden voor de gecoachte uitgebreid.

Insector beschikt over trainers met een zeer ruime ervaring in het trainen van professionals en leidinggevenden. Daarnaast hebben deze trainers een grote eigen werkervaring binnen overheidsorganisaties, sectororganisaties en bedrijfsleven.