Spring naar de navigatie


Strategieontwikkeling

Een strategieontwikkeltraject gaat verder dan een SWOT–analyse alleen. Insector heeft een ruime ervaring in het ontwerpen en begeleiden van dergelijke strategieontwikkeltrajecten. Belangrijke uitgangspunten bij de werkwijze van Insector:

  • behalve dat strategie een zorgvuldig afgeleid plan van aanpak is om  de gekozen ambities waar te kunnen maken is strategie ook gedrag. Daarom wordt een nieuwe strategie behalve in woorden ook in bijpassende daden benoemd. Daden op verschillende niveaus binnen de organisatie;
  • we werken van buiten naar binnen: van omgevingskenmerken – naar strategie – naar bijpassende organisatievorm  -  naar bijpassend organisatiegedrag;
  • om een effectieve strategie te ontwikkelen gaan we op zoek naar onderliggende opvattingen en terugkerende redeneringen bij die stakeholders die van belang zijn omdat ze voor voldoende draagvlak zorgen;

Werkwijze
Insector werkt op basis van een zorgvuldige intake en ontwerpt op basis daarvan een maatwerktraject voor de strategieontwikkeling rekening houdend met:

  • de bestaande situatie binnen de verschillende organiseercomponenten van de organisatie in kwestie en de daar gevonden overheersende organisatiegedragspatronen;
  • beeld van de (op handen zijnde) veranderingen in de omgeving m.b.t. opdrachtgevers, concurrenten en overheidsbeleid;

Waar passend wordt het traject gestart met een interviewronde langs opdrachtgevers en eventueel andere externe stakeholders, bij voorkeur in directe samenwerking met een vertegenwoordiger van de organisatie zelf.
Volgend op het ontwerp van het traject draagt Insector ook zorg voor de actieve begeleiding van het traject in de vorm van het ondersteunen van de verantwoordelijke(n) binnen de organisatie en het leiden van werkconferenties.