Spring naar de navigatie


Advies en implementatie

Insector werkt op basis van een zorgvuldige intake en ontwerpt op basis daarvan een maatwerktraject rekening houdend met:

  • de bestaande situatie binnen de verschillende organiseercomponenten van de organisatie in kwestie;
  • beeld van de (op handen zijnde) veranderingen in de omgeving m.b.t. opdrachtgevers, concurrenten en overheidsbeleid;

Waar passend wordt het traject gestart met een interviewronde langs opdrachtgevers en eventueel andere belanghebbenden, bij voorkeur in directe samenwerking met een vertegenwoordiger van de organisatie zelf.
Volgend op het ontwerp van het traject draagt Insector ook zorg voor de actieve begeleiding van het traject in de vorm van het ondersteunen van de verantwoordelijke(n) binnen de organisatie bij de implementatie.