Spring naar de navigatie


Introductie

Insector heeft een ruime ervaring in het adviseren en ondersteunen van organisaties bij het op gang brengen en houden van organisatieverbetering en -vernieuwing.

De adviseurs van Insector hebben met name ervaring in het werken in en voor:

  • Bedrijven actief in de technische dienstverlening (bouwbedrijven, schilder- en onderhoudsbedrijven, installatiebedrijven e.d.);
  • Sectororganisaties: branche- en beroepsverenigingen, sportbonden, consumenten- en gebruikersorganisaties;
  • Overheidsorganisaties (ministeries, agentschappen, gemeenten e.d.).

Coöperatie
Bij Insector staat resultaatgericht samenwerken centraal. Dit vertaalt zich niet alleen in de soort diensten die door Insector worden aangeboden of de methoden die worden gebruikt, maar ook in de wijze waarop Insector zelf is georganiseerd. Insector is een coöperatieve vereniging van zelfstandig gevestigde ondernemers, een netwerkorganisatie van deskundigen op verschillende terreinen die allen veel ervaring en kennis hebben met betrekking tot het werken in of voor bedrijven in de technische dienstverlening, sectororganisaties en overheden. Wat hen bindt is de actieve betrokkenheid bij de doorontwikkeling van de werkwijzen die Insector hanteert.


printvriendelijke versie