Spring naar de navigatie


RIVM: Werkatelier

Uitdaging
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid op het terrein van de gezonde leefomgeving. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) slaat zo de brug tussen kennis en beleid.

Veel projectleiders van het RIVM zijn actief in een complexe omgeving. Ze leiden projecten waarbij bijvoorbeeld meerdere externe partijen betrokken zijn en waarvoor brede interne samenwerking nodig is vanwege de vereiste disciplines. Deze projectleiders dienen daarom behalve inhoudelijk materiedeskundig ook in staat zijn om de beleidswereld van hun opdrachtgever te begrijpen en  de processen tussen verschillende belanghebbende partijen.

Traject
Insector heeft een werkatelier ontwikkeld voor het RIVM dat bestaat uit drie trainingsdagen en tussentijdse opdrachten (met intervisie) waarbij de eigen praktijkcase van de deelnemers de rode draad vormt.  Basis voor het werkatelier is ervarend leren. Methoden, instrumenten en eraringen worden aangereikt. In de drie trainingsdagen staan achtereenvolgens centraal:

  • De complexe en beweeglijke externe omgeving
  • Effectieve interne samenwerking
  • Vaardigheden van projectleiders

Resultaat
In de afgelopen jaren is drie keer het RIVM-werkatelier ‘Projectleiders in complexe omgeving’ georganiseerd. Het vierde werkatelier gaat binnenkort van start.

Voorkant-map-RIVM


printvriendelijke versie