Spring naar de navigatie


Schilders- en onderhoudsbedrijfstak: Knap werk

Uitdaging
Doel: verbeteren van de bedrijfsvoering binnen schilders- en onderhoudsbedrijven en corrigeren van het imago van de bedrijven bij belangrijke doelgroepen (opdrachtgevers, leerlingen/toekomstige werkenemers).

Traject
Insector verzorgde van half 2009 t/m half 2013 het bedrijfstakprogramma Knap werk voor de schilders- en onderhoudsbedrijfstak. Dit betekent dat Insector dit meerjarenprogramma managede en projecten binnen het programma uitvoerde. Knap werk kende de volgende activiteitenlijnen:

  1. begeleiden van voorbeeldprojecten bij individuele of groepen bedrijven op thema’s planmatig werken, doorgroei, onderscheidend vermogen, duurzaamheid en innovatie. Hier verkregen kennis en ervaring wordt verspreid onder alle bedrijven door leren van elkaar-bijeenkomsten, de Knap werk – site, de Knap werk – journaals etc.;
  2. kennisoverdracht naar werknemers d.m.v. leren van elkaar – bijeenkomsten, workshops etc.
  3. campagnes richting zakelijke en particuliere opdrachtgevers
  4. campagne richting leerlingen/toekomstige werknemers
  5. onderzoek naar effecten van het Knap werk-programma via 0-meting en 1-meting

Resultaat
Insector heeft ondersteund bij het ontwikkelen van het programma en heeft het programmamanagement verzorgd. Bovendien werden bij de individuele bedrijven voorbeeldprojecten op genoemde thema’s actief vanuit Insector begeleid als verbeterprojecten. Resultaten uit de voorbeeldprojecten zijn gebruikt om campagnes te ontwikkelen. Insector bereidde de besluitvorming door de verantwoordelijke bestuurders voor en was verantwoordelijk voor het aansturen van de uitvoering in alle 5 genoemde activiteitenlijnen.


printvriendelijke versie