Spring naar de navigatie


Voorzitterschap en spreker

Insector kan een zeer ervaren gespreksleider/dagvoorzitter aanbieden voor bijeenkomsten van tientallen tot honderden personen.

Uitgangspunten daarbij:

  • een goed dagvoorzitterschap begint met het begrijpen van de genodigden/aanwezigen en wat hen drijft: maatwerk dus;
  • voorbereiden van een bijeenkomst betekent grondig kennis nemen van de materie die aan de orde is en de samenhang daarbinnen. Om vervolgens deze te vertalen naar een ‘werkmodel’ voor de bijeenkomst;
  • voorbereiden van een bijeenkomst betekent inspirerende relaties leggen met de uitnodigende organisatie, de sprekers en eventuele  panelleden;
  • proces is ook inhoud: vanuit het doel van de bijeenkomst en het afgeleide werkmodel wordt een passend ontwerp (programma) voor de bijeenkomst bewust mee ontwikkeld;
  • en “last but not least”: vanuit dit betekenisvol werkmodel en deze inspirerende relaties staan we garant voor een enthousiasmerende gespreksleiding waar alle aanwezigen van kunnen profiteren én genieten.

Daarnaast kunnen de leden van het Insector-team als spreker optreden over verschillende onderwerpen rond verbeteren en veranderen en altijd concreet vertaald naar de inhoudelijke wereld van de toehoorders. Zo draagt Insector haar ervaring over die is opgedaan in de verzorgde verbeter- en verandertrajecten. Insector verzorgde bijvoorbeeld presentaties over resultaatgericht onderhoud, ketensamenwerking, maatschappelijk verantwoord ondernemen,  etc. in de keten van opberg- en presentatiemateriaal.


printvriendelijke versie