Spring naar de navigatie


Onderzoek en analyse

Als beleidsmaker binnen uw organisatie wilt u inzicht hebben in de voor uw organisatie relevante trends en ontwikkelingen. Het onderzoeken en monitoren hiervan is noodzakelijk om op gefundeerde wijze beleid te kunnen formuleren. Strategisch onderzoek als basisvoorwaarde voor succesvol beleidsontwerp en -implementatie. Evaluatie van de gekozen activiteiten is vervolgens van belang om eventueel bij te sturen.

Beleidsonderzoek is maatwerk. Elke organisatie heeft zijn eigen specifieke kenmerken waar aandacht naar uit moet gaan. Insector doorloopt daarom in haar onderzoek een aantal stappen:

  • inventariseert de ontwikkelingen en trends die relevant kunnen zijn voor de organisatie;
  • koppelt deze expliciet aan een organisatieanalyse met daarin natuurlijk een aparte plaats voor verschillende groepen belanghebbenden, zodat kansen en bedreigingen helder worden;
  • inventariseert de interne sterkten/zwakten van de organisatie in relatie tot de te leveren toegevoegde waarde;
  • vertaalt bovenstaande analyses naar beleidskeuzes voor de sectororganisatie.