Spring naar de navigatie


Bedrijfstakprogramma’s

Insector heeft haar roots in de wereld van sectororganisaties en heeft ondertussen meerdere bedrijfstakprogramma’s opgezet en uitgevoerd in opdracht van de bedrijfstak van schilder- en onderhoudsbedrijven en installatiebedrijven. Dit betreft bedrijfstakprogramma’s op gebied van duurzame lichtreclame, 4seizoenenonderhoud, imago richting opdrachtgevers en leerlingen in combinatie met 120 verbetertrajecten binnen bedrijven. Insector begeleidt de ontwikkeling van deze programma’s en voert vervolgens het programmamanagement. Daarbij neemt Insector zowel de verantwoordelijkheid voor de technisch-inhoudelijke kant als de procesbegeleiding gedurende het programma in opdracht van de betrokken besturen.

Werkwijze
Insector maakt op basis van gesprekken met het bestuur in samenwerking met de betrokken sectorprofessional een voorstel voor het realisatieprogramma inclusief activiteitenlijnen, meerjarenplanning en meerjarenbegroting. Vervolgens wordt het programmateam met benodigde expertises in onderling overleg samengesteld en ter goedkeuring voorgelegd.

Insector wil meerwaarde bieden en opdrachtgevers steeds weer verrassen met de geleverde prestatie. Dat betekent dat de intentie voor een meerjarige samenwerking wordt afgesproken maar dat het opdrachtgevende bestuur elk jaar opnieuw besluit of de samenwerking met Insector wordt voortgezet.