Spring naar de navigatie


Bedrijven in de technische dienstverlening

Voor bedrijven in de technische dienstverlening zijn het magere jaren. Marges staan onder druk en opdrachtgevers lijken vooral te letten op de laagste prijs. Toch is het juist nu de tijd om onderscheid te maken. Richtinggevend zijn het verhogen van de waarde voor de opdrachtgever en het intern voorkomen van verspillingen.

Insector heeft hiervoor meerdere instrumenten en methoden (door)ontwikkeld voor specifiek bedrijven in de technische dienstverlening. LEAN-werken is hier een goed voorbeeld van.