Spring naar de navigatie


(Semi)overheid

De maatschappelijke omgeving van overheidsorganisaties is sterk in beweging. Efficiency, maatschappelijk ondernemen, transparantie in besluitvorming en de toenemende samenhang tussen beleidsgebieden zijn enkele thema’s die daarin naar voren komen.Dit vraagt veel van deze organisaties en met name ook van de medewerkers. Insector ondersteunt overheidsorganisaties als geheel of bij specifieke onderwerpen met als doel het toekomstbestendig maken van de organisatie.