Spring naar de navigatie


Secretariaten

De adviseurs van Insector hebben een jarenlange ervaring in de ondersteuning en begeleiden van besturen, stuurgroepen en commissies en het managen van een bureauorganisatie.

Naast de uitvoering van de praktische secretariaatswerkzaamheden zoals het verzorgen van de correspondentie, de interne communicatie en het organiseren van de bestuurs-, commissie- en ledenvergaderingen bestaat deze ondersteuning en begeleiding uit het proactief adviseren van de bestuurders over de ontwikkelingen in en om de sector. De adviseurs van Insector beschikken over een groot netwerk in het maatschappelijk middenveld en bij overheden en zijn mede daardoor in staat om goed op deze ontwikkelingen in te spelen.