Spring naar de navigatie


Nieuws

Gemeente Groningen heeft dakonderhoud 'onder de pannen'

8 juli 2017

Met ingang van 5 juli 2017 heeft de gemeente Groningen twee vaste partners voor het onderhoud aan daken: Dolfsma Dakbedekkingen en Van Venrooy Dakbedekking. Vandaag tekende Groningen, als eerste gemeente van Nederland, een zogenaamde RGS raamovereenkomst voor dakonderhoud. RGS staat voor Resultaatgericht Samenwerken. Deze nieuwe vorm van ... lees verder »


Inspiratiebijeenkomst regisserend opdrachtgeverschap

17 juni 2017

Op 30 mei jl. vond de inspiratiebijeenkomst over regisserend opdrachtgeverschap plaats. Bij deze bijeenkomst konden vertegenwoordigers van opdrachtgevers van onderhoud zich laten inspireren door de route die Rijnhart Wonen heeft gevolgd met haar ketenpartners: Pasman Integraal Vastgoedonderhoud, Vandersnoek Vastgoedonderhoud, Blanksma Groep, ... lees verder »


Cliënt centraal bij resultaatgerichte samenwerking Ipse de Bruggen en haar onderhoudspartners

30 mei 2017

Ipse de Bruggen is een veelzijdige organisatie in Zuid-Holland die zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding biedt aan 5000 cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking.  Deze zorg wordt verleend vanuit verschillende locaties. Het uitgangspunt bij de activiteiten van Ipse de Bruggen en dus ook bij het onderhoud van de ... lees verder »


Training persoonlijke effectiviteit voor ondernemers

6 maart 2017

In opdracht van OnderhoudNL heeft Insector de training persoonlijke effectiviteit voor ondernemers verzorgd. Opdrachtgevers vragen steeds meer van de ondernemer. Ze zoeken geen schilders- of onderhoudsbedrijf maar een oplossing. Zakelijke opdrachtgevers willen steeds vaker een wijze van onderhoud die past bij de gekozen strategie van hun ... lees verder »


Startbijeenkomst 'Kom uit het Woud' GGD GHOR Nederland

30 november 2016

GGD GHOR Nederland heeft de ambitie om een stevigerer rol te vervullen op het terrein van collectieve belangenbehartiging voor de leden. Doel is om meer agendasettend zijn op thema’s die voor de leden relevant zijn met als ultieme doel het versterken van de positie van de publieke gezondheid en veiligheid. Het ... lees verder »


bericht 1 t/m 5 van 5

printvriendelijke versie