Spring naar de navigatie


Startbijeenkomst 'Kom uit het Woud' GGD GHOR Nederland

30 november 2016

GGD GHOR Nederland heeft de ambitie om een stevigerer rol te vervullen op het terrein van collectieve belangenbehartiging voor de leden. Doel is om meer agendasettend zijn op thema’s die voor de leden relevant zijn met als ultieme doel het versterken van de positie van de publieke gezondheid en veiligheid.

Het veranderprogramma dat daarvoor is geschreven heeft als titel 'Kom uit het Woud' gekregen. GGD GHOR Nederland is namelijk gevestigd aan het Zwarte Woud in Utrecht. Marc Wichman van Insector is als externe projectleider aangesteld.

Op 15 november jl. vond de startbijeenkomst plaats. De bijeenkomst had twee doelstellingen, het bespreken van het plan van aanpak en daarnaast samen aan de slag op actuele thema’s. Aan een aantal subgroepen werd de vraag gesteld: Wat is het actuele thema waar we door betere belangenbehartiging voor onze leden nu op zouden moeten handelen? Naast een mooie inhoudelijke oogst bleek er ook veel overeenstemming over de stappen die gezet zouden moeten worden om op deze thema’s vooruitgang te boeken. Het plan van aanpak van 'Kom uit het Woud' wordt nu uitgevoerd.

« terug


printvriendelijke versie